Далучаемся да беларускай мовы!

Пачытайце сваiм дзеткам беларускiя народныя казкi:

"Каза-манюка", Былiнка i верабей", "Пiлiпка-сынок", "Коцiк, пеунiк i лiciца", "Сынок з кулачок", "Каток-залаты

лабок",  "Жаронцы","Лёгкi хлеб" i iншыя.

 

Беларускiя народныя прыказкi i прымаукi:

Дзе цесна, там пацешна

Загляне сонца i у наша ваконца

Узяуся за гуж-не кажы, што нядуж

Будзе i  на нашай вулiцы кiрмаш

 

 

02-700x525